Politie en beeldtechnologie

De Nederlandse politie maakt gebruik van steeds meer beeldtechnologie: de afgelopen jaren werd een aantal typen camera’s toegevoegd, waaronder bodycams, drones, helikopters met camera’s en mobiele units voor cameratoezicht. In een artikel dat ik schreef voor het tijdschrift Justitiële Verkenningen bespreek ik de stand van zaken van vier soorten beeldtechnologie. In het  artikel ga ik in op:

  • Gemeentelijke camera’s
  • Bodycams
  • Slimme camera’s
  • Automatische kentekenherkenning (ANPR)

Dat zijn namelijk de vier soorten beeldtechnologie waar de Nationale Politie in haar Visie op sensing uit 2015 de nadruk op legt.

Ik geef een schets van het huidige gebruik en de opbrengsten van elk van deze vier technologieën.

“Voor de politie zou slim cameratoezicht wel eens meer kunnen gaan om het slim benutten van camera’s van derden dan over het inzetten van nog meer eigen beeldtechnologie.”

Vervolgens ga ik in op de waarde die beelden spelen bij opsporing en in de rechtszaal. Daarna bespreek ik enkele recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Ik sluit af met de conclusie dat streven naar effectiviteit belangrijker is dan vergroten van efficiëntie.

Download het artikel (PDF)