Klanten over prostitutie

De GGD Amsterdam heeft in 2014 onderzoek gedaan onder bijna duizend klanten van prostituees: ramen, escort en seksclubs. Het was een vervolg op een onderzoek dat ik in 2009 deed onder klanten – daarom was ik gevraagd als lid van de begeleidingscommissie. Het rapport bevat veel interessante informatie. Wist u bijvoorbeeld dat er elk jaar naar schatting 195.000 unieke klanten gebruik maken van de diensten van een prostituee in Amsterdam – ongeveer 2.500 per dag.

Vijf typen: van ontkenner tot redder
De gemeente Amsterdam probeert al jarenlang klanten in te zetten bij het signaleren van misstanden in de prostitutie. Dit onderzoek moest uitwijzen in hoeverre het mogelijk is de klant daar een rol in te geven. Die mogelijke rol kunnen klanten wel spelen, maar niet elke klant. Het onderzoek laat zien dat er vijf typen klant zijn: de onbekommerde klant, de ontkenner, de vermijder, de redder en de melder. Dit laatste type (ongeveer 14% van alle klanten) is betrokken en verantwoordelijk en kan – mits er passende, goede en voldoende mogelijkheden voor worden geschapen – misstanden melden. Overigens hebben de prostituees zelf daar nauwelijks fiducie in: zij denken dat klanten de problemen niet (willen) zien en hun eigen privacy willen beschermen.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen aanbevelingen aan de gemeente, zoals het voorkomen van stigmatiseren van klanten als ‘uitbuiters’ of ‘seksverslaafden’ – dan worden ze geen bondgenoot in de strijd tegen mensenhandel. Ook moeten er heel veel verschillende manieren zijn om signalen van misstanden door te geven: anoniem, telefonisch, per mail, bij verschillende instanties. En een opvallende aanbeveling: de gemeente moet zich niet ‘blind staren’ op signaleren en melden van dwang en uitbuiting. Klanten kunnen ook op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van misstanden, door ze voor te lichten over gezonde en respectvolle omgang met prostituees.

Lees het rapport op de site van de GGD Amsterdam.