Gastvrij en veilig Rembrandtplein – evaluatie

In 2015 besloten de gemeente Amsterdam, de politie en de ondernemers op het Rembrandtplein en Thorbeckeplein dat het veiliger moest worden op het plein. Drie jaar lang is op een creatieve manier gewerkt aan initiatieven om het plein gastvrij en veilig te maken. Samen met Decisio voer ik de evaluatie uit.

Update 22 januari 2019: het rapport is uit! Downloaden maar: Rembrandtplein Evaluatie Decisio en Sander Flight

Het hoofddoel van de samenwerking was een kwaliteitsverbetering van het uitgaansleven en het tegengaan van geweld. Maatregelen hadden zowel betrekking op de sfeer op het plein als op de fysieke inrichting. Enkele voorbeelden:

 • Horeca-hosts
  Dit zijn jonge, goed opgeleide gastheren en gastvrouwen die mensen welkom heten op het plein, aanspreken bij onwenselijk gedrag en incidenten de-escaleren;
 • Gedragsbeïnvloeding
  Door aanpassingen in de openbare ruimte zoals verlichting, heldere gedragsregels en het weren van fietsen van het plein;
 • Bonus/malus
  Een beloning van ondernemers die zich extra inspannen en strakke aanpak van horecazaken die de regels structureel overtreden;
 • BIZ
  De kosten worden voor een deel door de horecaverenigingen gedragen. Daartoe is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht.

De evaluatie wordt gebruikt om te beoordelen of de aanpak moet worden voortgezet. Ook kijken we of dit model kan worden gebruikt om andere uitgaansgebieden een positieve impuls te geven.