Target Blu Eye: geen verbod nodig

Target Blu Eye is een apparaat dat een signaal geeft als er politie, brandweer of ambulance in de buurt is. Ik onderzocht of er misbruik van Target Blu Eye wordt gemaakt en of een verbod wenselijk is. 

Het onderzoek volgde op de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer dat hij onderzoek zou laten doen. Enkele Kamerleden hadden namelijk zorgen over mogelijk misbruik door criminelen die via het apparaatje een seintje kunnen krijgen als er politie in de buurt is – ook bij onherkenbare voertuigen.

Ik heb onderzocht hoe groot de negatieve effecten voor de politie en andere instanties zijn. Daarna gaf ik een afweging voor de vraag of de negatieve effecten groot genoeg zijn om specifieke wetgeving te kunnen rechtvaardigen. Ook heb ik bekeken welke andere opties er zijn naast een verbodsbepaling.

De conclusie van het onderzoek is dat de Target Blu Eye hinderlijk kan zijn voor de opsporing en het misbruik duidelijke gelinkt is met georganiseerde criminaliteit. Maar ook zonder een verbod is het mogelijk inbeslagneming en verbeurdverklaring in te zetten, mits het apparaat aantoonbaar wordt gebruikt als hulpmiddel om een strafbaar feit te plegen.

Deskundigen vanuit de opsporingspraktijk geven aan dat een verbod niet als een meerwaarde wordt gezien op de huidige juridische mogelijkheden. Het is veel verstandiger om door bewustwording over mogelijk misbruik de negatieve effecten te beperken. De politie houdt al rekening met apparatuur als Target Blu Eye en zal het rapport gebruiken voor verdere bewustwording binnen de politie en voor het treffen van alternatieve maatregelen. De minister en de politie hebben de conclusies uit het rapport onderschreven.

Het rapport is vertrouwelijk en alleen ter inzage beschikbaar gesteld aan Kamerleden.