Privacy, wetgeving en camera’s

security-seminar-houtenOp het Security Seminar van 5 februari 2015 geef ik een presentatie over privacy, camera’s en wetgeving. Ik ga met name in op bewakingscamera’s van particulieren die de openbare weg filmen. Daar is namelijk veel over te doen de laatste tijd. Het lijkt wel of niemand nog weet hoe het zit. De wet is ook best ingewikkeld – vooral omdat de wet vaak helemaal niet over camera’s gaat, maar over persoonsgegevens. Maar gelukkig laten jurisprudentie en de nieuwste informatie van de kant van politiek en justitie zien wat is toegestaan.

Handboek Beveiligingstechniek

Het Handboek Beveiligingstechniek is een standaardwerk voor  installateurs en beveiligers. Ik schrijf in 2014 voor de derde keer het hoofdstuk over cameratoezicht door de overheid. Alle actuele onderwerpen komen aan bod: de praktijk, wetgeving, samenwerking tussen publieke en private partijen en trends. In het Handboek komen diverse andere artikelen over cameratoezicht, Live View, intelligente toepassingen van camera’s, drones en meer.

Bestel het Handboek Beveiligingstechniek op deze website.

Evaluatie cameratoezicht Utrecht

In de gemeente Utrecht wordt cameratoezicht ingezet om de veiligheid te vergroten: in het centrum, rondom het Centraal Station en in een aantal woonwijken. Eind 2013 was het tijd voor een evaluatie. Levert het cameratoezicht een bijdrage aan de veiligheid? Zijn alle camera’s in gelijke mate nuttig en nodig? Hoe is de kwaliteit van het rechtstreekse toezicht? De gemeente heeft de aanbevelingen uit het rapport overgenomen in het vernieuwde beleidskader voor cameratoezicht.

Download rapport (PDF)

Dit project voerde ik in 2013 uit bij DSP-groep

Beeldtechnologie: een toekomstverkenning

Beelden spelen een steeds grotere rol op het gebied van de veiligheid. Er zijn beelden beschikbaar van kleine incidenten en grote rampen. In deze toekomstverkenning uit 2010  onderzocht ik hoe de ’tsunami aan beelden’ kan worden verwerkt door politie en andere veiligheidspartners.

De instanties die waken over onze veiligheid moeten deze beelden verwerken, iets dat door de omvang van de beeldenstroom tot problemen leidt. In deze roadmap zijn doelen gesteld voor 2020 en een aantal mijlpalen voor 2015. De roadmap is opgesteld voor het kabinetsprogramma Veilig door innovatie. Ik interviewde ruim dertig experts en organiseerde een aantal bijeenkomsten voor producenten, doorgevers en gebruikers van beeldmateriaal.

Download het rapport hier.

Dit project voerde ik uit bij DSP-groep