Target Blu Eye: geen verbod nodig

Target Blu Eye is een apparaat waarmee kan worden vastgesteld of er politie, brandweer of ambulance in de buurt is. Ik voerde in 2016 en 2017 onderzoek uit naar dit apparaat omdat de minister van Veiligheid en Justitie wilde weten hoe vaak er misbruik van Target Blu Eye wordt gemaakt en of een verbod wenselijk is.

Het onderzoek is het gevolg van een toezegging aan de Tweede Kamer uit 2016. Enkele Kamerleden hadden namelijk zorgen over mogelijk misbruik door criminelen die via het apparaat een seintje kunnen krijgen als er politie in de buurt is. Het onderzoek is uitgevoerd door een ‘extern onderzoeksbureau’ (dat was ik dus). Het rapport is vertrouwelijk en alleen voor korte tijd ter inzage beschikbaar gesteld aan Kamerleden.

Ik heb onderzocht hoe groot de negatieve effecten voor de politie en andere instanties zijn. Daarna gaf ik een afweging voor de vraag of de negatieve effecten groot genoeg zijn om specifieke wetgeving te kunnen rechtvaardigen. Ook heb ik bekeken welke andere opties er zijn naast een verbodsbepaling.

De conclusie van het onderzoek is dat de Target Blu Eye hinderlijk kan zijn voor de opsporing en het misbruik duidelijke gelinkt is met georganiseerde criminaliteit. Maar ook zonder een verbod is het mogelijk inbeslagneming en verbeurdverklaring in te zetten, mits het apparaat aantoonbaar wordt gebruikt als hulpmiddel om een strafbaar feit te plegen.

Deskundigen vanuit de opsporingspraktijk geven aan dat een verbod niet als een meerwaarde wordt gezien op de huidige juridische mogelijkheden. Het is veel verstandiger om door bewustwording over mogelijk misbruik de negatieve effecten te beperken. De politie houdt al rekening met apparatuur als Target Blu Eye en zal het rapport gebruiken voor verdere bewustwording binnen de politie en voor het treffen van alternatieve maatregelen. De minister en de politie hebben de conclusies uit het rapport onderschreven en dus komt er vooralsnog geen verbod.

Sander Flight
Onderzoek en advies over cameratoezicht.