Juridisch advies cameratoezicht Rotterdamse haven

Het Rotterdamse Havenbedrijf gaat de komende jaren op grote schaal cameratoezicht gebruiken om de veiligheid in het gebied te vergroten. De camera’s worden in met samenwerking met Douane, Deltalinqs, gemeenten en de politie ingevoerd. Ik ondersteun de samenwerkende partijen met juridisch advies om te zorgen dat het project zal voldoen aan de nieuwe Europese privacyregels.

Er is al enkele jaren cameratoezicht in de Rotterdamse Haven, namelijk op de Sluisjesdijk. Voor dat project zijn toen ook al de benodigde juridische documenten opgesteld. Maar nu wordt het aantal camera’s fors uitgebreid en dus is een herijking nodig. Daar komt bij dat op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht wordt. Ook dat levert een aantal nieuwe eisen op.

Ik help de samenwerkende partijen bij het opstellen van deze documenten:

  • Convenant
    De overeenkomst waarin de betrokken partijen afspraken maken over verantwoordelijkheden en kosten;
  • Verwerkersovereenkomsten
    De afspraken tussen de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers die zij op hun beurt weer inschakelen, zoals alarmcentrales
  • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
    Een beoordeling van de privacyrisico’s die de camera’s opleveren en een beschrijving van de maatregelen om de privacy te beschermen