Juridisch advies cameratoezicht Haven Rotterdam

In 2018 werk ik mee aan het realiseren van het cameratoezicht in de Rotterdamse Haven. Het cameratoezicht wordt ingevoerd als onderdeel van de strijd tegen drugscriminaliteit, illegale immigratie, mensenhandel en milieucriminaliteit. Ik geef juridisch en praktisch advies om de privacy van gefilmde personen te waarborgen. Het cameraproject is een samenwerking tussen de Douane, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam.

Eén camera, meerdere gebruikers

Het cameraproject is gebaseerd op de overtuiging dat samenwerking bij cameratoezicht meer effect heeft dan ‘ieder voor zich’ aanpak. Dezelfde camera kan door verschillende instanties voor verschillende doelen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat in 2018 de eerste 30 camera’s worden geïnstalleerd en de komende jaren komen daar nog bijna 200 camera’s bij.

Autorisaties per gebruiker

De camera’s worden centraal gekoppeld op het Cameraplatform Haven Rotterdam. Het platform stelt de juiste camerabeelden beschikbaar aan elke aangesloten partij op basis van autorisaties die volgen uit de wettelijke taak van elke deelnemer. De Douane houdt toezicht op de goederenstromen, de bedrijven kunnen hun spullen bewaken en beveiligen, de politie kan de openbare orde handhaven en ga zo maar door. Uiteraard worden de beelden niet alleen gebruikt voor preventief toezicht: de camerabeelden kunnen ook worden gebruikt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Privacy

Camerabeelden zijn persoonsgegevens en dus moet de verwerking voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving in Europa. Ik ondersteun de samenwerkende partijen met juridisch en praktisch advies. Ik stel bijvoorbeeld een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) of Data Protection Impact Assessment (DPIA) op. Daarin worden alle privacyrisico’s beschreven en worden maatregelen genomen om die risico’s te verkleinen. Ook denk ik mee over de andere documenten zoals het convenant, gebruikersovereenkomsten met alle deelnemers en verwerkersovereenkomsten met alarmcentrales.