Juridisch advies cameratoezicht Haven Rotterdam

In de eerste helft van 2018 heb ik meegewerkt aan het opstellen van het convenant ‘Cameratoezicht Haven Rotterdam’. Dat convenant is ondertekend op 13 juni 2018 door de Douane, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam. Het convenant gaat over cameratoezicht ter bestrijding van drugscriminaliteit, illegale immigratie, mensenhandel en milieucriminaliteit.

Samen is beter dan alleen

Het project is gebaseerd op de overtuiging dat een gezamenlijke aanpak van cameratoezicht meer effect sorteert dan een individuele benadering. Het is de bedoeling dat in 2018 ongeveer 30 camera’s worden geïnstalleerd en de komende jaren komen daar nog bijna 200 camera’s bij.

Autorisaties per gebruiker

De camera’s worden centraal gekoppeld op het Cameraplatform Haven Rotterdam. Via deze technische voorziening komen de beelden beschikbaar voor de aangesloten partijen die cameratoezicht gebruiken. Elke gebruiker krijgt eigen autorisaties op basis van wettelijke bevoegdheden en taken. Door Particuliere Alarmcentrales en meldkamers worden beelden ingezet om te surveilleren door het gebied op zoek naar onregelmatigheden. Hun taak is het herkennen, beoordelen, melden en rapporteren van onregelmatigheden. Ze melden eventuele onregelmatigheden aan de politie, zeehavenpolitie of Douane die vervolgens gerichte inzet ter plaatse kunnen verzorgen. De camerabeelden kunnen door instanties met een opsporingsbevoegdheid ook worden gebruikt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Privacy

Camerabeelden zijn persoonsgegevens en dus moet de verwerking voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving in Europa. Ik ondersteun de samenwerkende partijen daarom met juridisch en praktisch advies om de volgende documenten op te leveren:

  • Convenant
    De overeenkomst waarin de betrokken partijen afspraken maken over verantwoordelijkheden en kosten
  • Verwerkersovereenkomsten
    De afspraken tussen de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers, zoals alarmcentrales, die zij op hun beurt inschakelen
  • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
    Een beoordeling van de privacyrisico’s die de camera’s opleveren en een beschrijving van de maatregelen om die risico’s weg te nemen of te verkleinen