Experimenten met bodycams

In 2017 gaat de Nederlandse politie grootschalig experimenteren met bodycams. Ik onderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap wat de effecten zijn en hoe de bodycam werkt. De centrale vraag is:

Wat leveren bodycams daadwerkelijk op voor politiewerk in Nederland?

Mechanismen
Een belangrijke vraag is hoe bodycams werken. Hebben ze wellicht een preventief effect waardoor er minder geweld wordt gepleegd tegen politiemensen en waardoor de politie zelf ook minder geweld hoeft toe te passen? Of zijn bodycams vooral handig om beelden rechtstreeks te laten bekijken in een commandopost, bijvoorbeeld tijdens evenementen of demonstraties? Of is de waarde van bodycams vooral achteraf groot: als bewijsmateriaal? Dit zijn drie mechanismen die moeten worden onderzocht.

Context
Een andere belangrijke vraag is welke invloed de technische, fysieke en beleidsmatige context hebben. Maakt het uit of je de bodycam op het hoofd of op de borst draagt? Zit er een beeldscherm aan de buitenkant van de bodycam of niet en heeft dat effect? Het lijkt logisch dat de bodycam anders werkt in een horecadienst, in de noodhulp, voor forensische opsporing of bijvoorbeeld voor toezicht tijdens evenementen. Maar wat zijn die verschillen dan precies en waar levert de bodycam het meeste op? Daarnaast zijn er beleidskeuzes van invloed: wanneer staat de camera aan, is het verplicht om een bodycam te dragen en hoe lang worden de beelden bewaard en wie mogen daarbij?

Planning
De experimenten lopen in 2017 en de eerste helft van 2018. De resultaten van de evaluatie zullen medio 2018 beschikbaar komen zodat de politie kan bepalen of de bodycam onderdeel van de standaarduitrusting moet worden. En zo ja: hoe, voor wie en onder welke voorwaarden.

Sander Flight
Onderzoek en advies over cameratoezicht.