Cursus privacywetgeving voor boa’s

Ik geef in 2018 – samen met Suzanne Franken – de cursus ‘Privacywetgeving voor boa’s vanaf mei 2018′. In die cursus gaat het over de twee petten van boa’s: toezicht en opsporing. Vanaf mei 2018 moeten boa’s de gegevens gescheiden gaan verwerken. Toezicht valt onder de AVG en opsporing onder de Wpg. In de cursus leggen we uit hoe het zit en welke consequenties dit heeft.

Het zal inmiddels wel bekend zijn: de privacywetgeving verandert in mei 2018 ingrijpend. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat in en die Europese ‘wet’ stelt eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Maar de AVG geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. Daarvoor geldt namelijk de Wet politiegegevens.

“Privacybescherming kun je niet uitbesteden: iedereen in de organisatie moet meedoen.”

Veel organisaties huren nu tijdelijk externe krachten in om een register van verwerkingen te maken of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling op te laten stellen. Maar dat is volgens Sander Flight niet dé oplossing om als organisatie de gegevensverwerking goed in te richten. “Het is verleidelijk om dit door deze ene ingehuurde persoon te laten doen. Maar privacybescherming kun je niet uitbesteden: iedereen in de organisatie moet meedoen. Nodig dus liever iedereen uit om mee te denken: de werkvloer, de IT-afdeling, marketing en personeelszaken. Bespreek welke persoonsgegevens je verwerkt, wat je daarmee wilt en wat de gevolgen zijn voor de personen van wie je gegevens verzamelt. Als je kunt uitleggen waarom het goed is dat je die gegevens verzamelt en je aan de wet- en regelgeving voldoet, dan mag je ze verzamelen. Als je dit niet kunt, moet je samen bekijken hoe je dit gaat aanpassen.”

Meer weten?

Lees het interview in Toezine.
Of ga naar de inschrijfpagina van Kerckebosch.