Camera’s op stations delen

Op stations worden door ProRail en NS bewakingscamera’s opgehangen. Als er een ernstig incident is, kan het nuttig zijn als die beelden rechtstreeks worden doorgestuurd naar de politie. Maar daar moeten dan wel heldere juridische afspraken over worden gemaakt. Met dat doel stel ik sinds 2015 convenanten op. In 2017 komt er een landelijke standaard. 

Ik heb samen met de juristen van gemeenten en van ProRail en NS convenanten opgesteld voor treinstations in:

  • Almere
  • Amsterdam
  • Rotterdam
  • Tilburg
  • Utrecht

In Den Haag, Eindhoven, Leiden en Roermond wordt er aan gewerkt. Er zijn twee varianten: verstrekking van beelden door ProRail en NS aan de gemeente of gedeeld gebruik van dezelfde camera’s zonder dat er sprake is van een verstrekking. De tweede variant heeft veel voordelen, maar hiervoor is het wel een vereiste dat de burgemeester het stationsgebied aanwijst als cameragebied conform de Gemeentewet.

Landelijke standaard

De Nationale Politie en de VNG zijn enthousiast over deze vorm van samenwerking. Het is niet alleen goed voor de veiligheid op stations, maar het scheelt de belastingbetalers ook veel geld. Deze samenwerking voorkomt namelijk dat twee partijen elk hun eigen camera’s ophangen. Ook ProRail en NS vinden het wenselijk dat er goed wordt samengewerkt: iedereen heeft een gedeeld belang bij veiligheid in het OV. Daarom stel ik in 2017 een landelijke standaard op voor samenwerking in cameratoezicht op Nederlandse treinstations. De standaard biedt een sjabloon dat door gemeenten in overleg met ProRail, NS en de politie op maat kan worden gemaakt voor het eigen treinstation.