Camera’s op stations delen

Op stations worden door ProRail en NS bewakingscamera’s opgehangen. Als er een ernstig incident is, kan het nuttig zijn als diezelfde camerabeelden rechtstreeks worden doorgestuurd naar de politie. Maar daar moeten dan wel heldere juridische afspraken onder liggen. Met dat doel stel ik sinds 2015 convenanten op voor steeds meer treinstations.

Ik heb samen met de juristen van gemeenten, politie en in samenwerking met ProRail en NS convenanten opgesteld voor treinstations in:

  • Almere
  • Amsterdam
  • Den Haag
  • Leiden
  • Rotterdam
  • Tilburg
  • Utrecht

In Breda, Eindhoven en Roermond wordt er aan gewerkt.

Twee varianten

Er zijn twee varianten mogelijk. De eerste gaat uit van verstrekking van camerabeelden door ProRail en NS aan de politie. De tweede is gebaseerd op gemeenschappelijk gebruik van dezelfde camera voor twee doelen. Bij die tweede variant is er geen sprake van een verstrekking. Die variant heeft dan ook veel voordelen, maar hiervoor is het wel nodig dat de burgemeester het stationsgebied aanwijst als cameragebied conform de Gemeentewet, artikel 151c. En niet elke burgemeester kiest daarvoor.

Everybody happy

De Nationale Politie en de VNG zijn enthousiast over deze vorm van samenwerking. De politie krijgt toegang tot een prachtig camerasysteem dat door anderen voor ze wordt beheerd.
Daarnaast is het niet alleen goed voor de veiligheid op stations, maar scheelt het de belastingbetaler ook veel geld. Want er hoeven nu niet twee camera’s naast elkaar te worden opgehangen om dezelfde plek te filmen. Deze samenwerking voorkomt dat soort inefficiëntie.
Ook ProRail en NS hebben er belang bij: iedereen wordt er immers beter van als de veiligheid in het openbaar vervoer verbetert. En ingewikkelde procedures (beoordelen of de verstrekking rechtmatig is) en arbeidsintensief werk (tientallen DVD’s branden na een groot incident) worden hierdoor voorkomen.