Boa’s met bodycams

Ik ondersteun in 2017 de gemeenten Amsterdam en Rotterdam bij het opzetten van projecten om bodycams te laten gebruiken door boa’s. Ik help bij de selectie van haalbare doelen, het uitzoeken van het juridische kader en het opstellen van instructies voor de gebruikers. Ook over de evaluatie geef ik advies.

Bodycams van verschillende merken
Bodycams van verschillende merken

Eerdere ervaringen
Beide gemeenten hebben in 2016 experimenten gehouden met bodycams. De kleine draagbare camera’s werden gebruikt door boa’s: buitengewoon opsporingsambtenaren. Beide gemeenten kwamen tot de conclusie dat de bodycams veelbelovend zijn, maar hard bewijs voor positieve effecten was er nog niet. Daarom houden beide gemeenten in 2017 een volgend experiment.

Sander Flight
Onderzoek en advies over cameratoezicht.