Boa’s met bodycams

Ik ondersteun in 2017 de gemeenten Amsterdam en Rotterdam bij de introductie van bodycams. De gemeentelijke handhavers (‘boa’s’) in beide steden moeten met de kleine draagbare camera’s gaan werken. Ik help bij het formuleren van realistische doelen en een beleidslogica om die doelen te bereiken. Ook help ik bij het uitzoeken van de juridische kaders, het overleg met de ondernemingsraad en het geven van trainingen aan de handhavers.

Eerdere ervaringen
Beide gemeenten hebben in 2016 al een experiment gehouden met bodycams. Uit de evaluaties bleek dat bodycams veelbelovend zijn, maar dat de resultaten waar men op hoopte niet vanzelf werden geboekt. Echt bewijs dat de camera’s positief werken was er nog niet. Dat moet deze keer beter en daarom kiezen beide gemeenten in 2017 voor grotere en beter ontworpen experimenten.