Experimenten Nationale Politie met bodycams

In 2017 en 2018 experimenteert de Nederlandse politie op grote schaal met bodycams: er worden ruim dertig ‘proeftuinen’ georganiseerd. Ik doe in opdracht van Politie & Wetenschap onderzoek naar de effecten van bodycams in de Eenheid Amsterdam en de Landelijke Eenheid. De centrale vraag is: “Wat leveren bodycams daadwerkelijk op voor politiewerk in Nederland?”

“Experimenten Nationale Politie met bodycams” verder lezen

Juridisch advies cameratoezicht Haven Rotterdam

In de eerste helft van 2018 heb ik meegewerkt aan het opstellen van het convenant ‘Cameratoezicht Haven Rotterdam’. Dat convenant is ondertekend op 13 juni 2018 door de Douane, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam. Het convenant gaat over cameratoezicht ter bestrijding van drugscriminaliteit, illegale immigratie, mensenhandel en milieucriminaliteit.

“Juridisch advies cameratoezicht Haven Rotterdam” verder lezen

Searching downstream: on the prosecutorial utility of body cameras

[ NL vertaling onderaan het bericht ]

One of the most logical ways in which body cameras are able to help law enforcement agencies, is by documenting incidents and subsequently using the recordings to arrest, prosecute and convict suspects. Yet, despite an ever increasing number of evaluations being published, there is hardly any evidence (apart from the anecdotal) of the prosecutorial utility of Body Worn Video. I have been asked to give a presentation about this topic at the 2018 Accelerate conference in Phoenix. “Searching downstream: on the prosecutorial utility of body cameras” verder lezen

Cursus privacywetgeving voor boa’s

Ik geef samen met Suzanne Franken de cursus ‘Privacywetgeving voor boa’s’. Vanaf 2018 moeten boa’s alle persoonsgegevens die gaan over opsporing verwerken onder het regime van de Wet politiegegevens. Persoonsgegevens die ze verwerken vanuit hun toezichttaak verwerken ze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Twee petten: twee soorten persoonsgegevens. In de cursus leggen we uit hoe het zit en welke consequenties dit heeft.

Extra data: 10 oktober 2018 (Breukelen) en 16 oktober 2018 (Nootdorp). Nu ook in-company.

“Cursus privacywetgeving voor boa’s” verder lezen

Evaluatie cameratoezicht Utrecht

De gemeente Utrecht zet 78 camera’s in voor handhaving van de openbare orde op straat. Ik voer samen met DSP-groep de evaluatie uit. We kijken naar de daadwerkelijke opbrengsten van de camera’s, de kosten-baten verhouding en de gevolgen voor de privacy van betrokkenen. We onderzoeken of het huidige aantal camera’s voldoende is en of de verhouding tussen vaste en flexibele camera’s klopt. Resultaat is een advies waar de gemeente weer vier jaar mee vooruit kan.

“Evaluatie cameratoezicht Utrecht” verder lezen