Boa’s met bodycams

Ik ondersteun in 2017 de gemeenten Amsterdam en Rotterdam bij de introductie van bodycams. De gemeentelijke handhavers (‘boa’s’) in beide steden moeten met de kleine draagbare camera’s gaan werken. Ik help bij het formuleren van realistische doelen en een beleidslogica om die doelen te bereiken. Ook help ik bij het uitzoeken van de juridische kaders, het overleg met de ondernemingsraad en het geven van trainingen aan de handhavers. “Boa’s met bodycams” verder lezen

Handschriftonderzoek

In opdracht van het WODC en op verzoek van het Nederlands Forensisch Instituut deed ik in 2016 onderzoek naar het belang van handschriftonderzoek bij terrorismebestrijding. De vraag is of handschriftonderzoek niet alleen voor ‘klassieke’ misdaden, zoals fraude en afpersing, maar ook voor de bestrijding van terrorisme wordt gebruikt.
“Handschriftonderzoek” verder lezen