Experimenten met bodycams

In 2017 gaat de Nederlandse politie grootschalig experimenteren met bodycams. Ik onderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap wat de effecten zijn en hoe de bodycam werkt. De centrale vraag is:

Wat leveren bodycams daadwerkelijk op voor politiewerk in Nederland?

Mechanismen
Een belangrijke vraag is hoe bodycams werken. Hebben ze wellicht een preventief effect waardoor er minder geweld wordt gepleegd tegen politiemensen en waardoor de politie zelf ook minder geweld hoeft toe te passen? Of zijn bodycams vooral handig om beelden rechtstreeks te Verder lezen →

Bodycams voor politiewerk: literatuuronderzoek

Hebben bodycamera’s meerwaarde voor politiewerk? Dat is de vraag die ik onderzocht in een internationaal literatuuronderzoek. Het korte antwoord is: soms. Het lange antwoord staat in het boek. In elk geval is er weinig grondig onderzoek gedaan naar bodycams: we weten dus nog niet goed hoe de bodycam werkt. In elk geval is het niet genoeg, zo blijkt uit buitenlands onderzoek, om een setje bodycams op elk politiebureau neer te leggen en al doende Verder lezen →

Opleiding Wetgeving & Security

In 2017 ben ik docent van de SBO-opleiding Wetgeving & Security. Ik geef de module ‘Cameratoezicht’ over toegangscontrole en cameratoezicht op openbare plaatsen. Alle relevante wetten komen aan bod: Wetboek van Strafrecht, Wet bescherming persoonsgegevens, Wet politiegegevens en het Wetboek van Strafvordering. Uiteraard ga ik ook in op de nieuwe Europese privacyverordening die vanaf 25 mei 2018 de ‘oude’ wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens vervangt.  Verder lezen →

Cursus wetgeving cameratoezicht

Ik ben sinds 2014 docent van de cursus wetgeving openbare orde en veiligheid van SBO. Ik geef de module Wetgeving Cameratoezicht en ga uitgebreid in op privacy, beveiliging, verstrekken van beelden aan de politie en publiek-private samenwerking tussen bedrijven en de lokale overheid. De wetgeving is continu in ontwikkeling: flexibel cameratoezicht voor gemeenten, particulieren die camerabeelden op internet mogen zetten, wetgeving voor drones, automatische kentekenherkenning. Er is elk jaar weer meer dan genoeg te bespreken. Verder lezen →

Camera’s op stations delen

Op stations worden door ProRail en NS bewakingscamera’s opgehangen. Als er een ernstig incident is, kan het nuttig zijn als die beelden rechtstreeks worden doorgestuurd naar de politie. Maar daar moeten dan wel heldere juridische afspraken over worden gemaakt. Met dat doel stel ik sinds 2015 convenanten op. In 2017 komt er een landelijke standaard. Verder lezen →