Aanpak agressie in de zorg: portal met informatie

De portal 'Opvolging agressie-incidenten in zorginstellingen'
De portal ‘Opvolging agressie-incidenten in zorginstellingen’

Om de aanpak van agressie tegen werknemers in zorginstellingen te verbeteren heb ik in de zomer van 2016 meegewerkt aan het bouwen van een portal met praktische informatie. In drie filmpjes wordt uitgelegd hoe je aangifte kunt doen bij de politie, hoe je interne meldingen kunt stimuleren en hoe je dat allemaal moet organiseren.

Portal
Deze informatie wordt aangeboden op een aparte portal onder de paraplu van Duidelijk over Agressie. De informatie is gebaseerd op ervaringen van zo’n veertig zorginstellingen die ik een jaar lang heb mogen begeleiden in hun aanpak. De geleerde lessen worden in drie animatiefilmpjes Lees verder Aanpak agressie in de zorg: portal met informatie

Veiliger Utrecht CS

Het stationsgebied in Utrecht: elke dag komen er 300.000 mensen doorheen.
Het stationsgebied in Utrecht: elke dag komen hier 300.000 mensen

Op Utrecht Centraal Station komen elke dag bijna 300.000 mensen: het is hét knooppunt voor openbaar vervoer in Nederland. Uiteraard is veiligheid in zo’n gebied van groot belang: fysieke veiligheid én sociale veiligheid. In 2016 stelde ik de nieuwe versie van het Toezichtarrangement op voor de organisaties in het stationsgebied.

Lange traditie
In het stationsgebied Utrecht werken de politie en andere toezichthouders en handhavers al intensief samen sinds 2001. In het Toezichtarrangement 2005-2010 werden de afspraken voor het eerst schriftelijk vastgelegd en ondertekend door alle partijen. In 2011 gebeurde dat opnieuw voor vier jaar.

Toezichtarrangement 2016-2021
Eind 2015 voerde ik een evaluatie uit van het Toezichtarrangement 2011-2015. Daaruit bleek dat de samenwerking op het dagelijkse operationele niveau heel goed was. Maar het Toezichtarrangement speelde geen belangrijke rol Lees verder Veiliger Utrecht CS

Politie en beeldtechnologie

De Nederlandse politie maakt gebruik van steeds meer beeldtechnologie: de afgelopen jaren werd een aantal typen camera’s toegevoegd, waaronder bodycams, drones, helikopters met camera’s en mobiele units voor cameratoezicht.

jv_artikelIn een artikel dat ik schreef voor het tijdschrift Justitiële Verkenningen bespreek ik de stand van zaken van vier soorten beeldtechnologie:

  • Gemeentelijke camera’s
  • Bodycams
  • Slimme camera’s
  • Automatische kentekenherkenning (ANPR)

Dat zijn namelijk de soorten beeldtechnologie waar de Nationale Politie in haar Visie op sensing uit 2015 de nadruk op legt. Ik schets het huidige gebruik en de opbrengsten van elk van deze vier technologieën.

“Voor de politie zou slim cameratoezicht wel eens meer kunnen gaan om het slim benutten van camera’s van derden dan over het inzetten van nog meer eigen beeldtechnologie.”

Vervolgens ga ik in op de waarde die beelden spelen bij opsporing en in de rechtszaal. Daarna bespreek ik enkele recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Ik sluit af met een conclusie over het belang van effectiviteit boven efficiëntie.

Download PDF (ga naar pag. 68).

Whitepaper wet- en regelgeving camerabewaking

Wat mag een ondernemer filmen met bewakingscamera’s? Waar mogen de beelden voor worden gebruikt? Welke wetgeving is er momenteel in ontwikkeling? En hoe zit het met privacy? In 2016 schreef ik voor VEBON-NOVB, de vereniging van beveiligingsbedrijven in Nederland, een whitepaper waarin ik deze vragen beantwoord.

whitepaper_vebon
Whitepaper Wet- en regelgeving camerabewaking (klik voor download)

Onderwerpen
In het whitepaper ga ik in op de volgende onderwerpen: Lees verder Whitepaper wet- en regelgeving camerabewaking

Spoedeisend preventief fouilleren – evaluatie

gunSinds 2014 hebben burgemeesters de mogelijkheid om spoedeisend preventief te fouilleren. Dat kunnen ze doen in acute noodsituaties zonder dat ze vooraf toestemming van de gemeenteraad nodig hebben. Ik voerde een evaluatie uit in de eerste helft van 2016 en werkte samen met I&O Research.

Verschil met ‘gewoon’ preventief fouilleren
In artikel 151b van de Gemeentewet krijgen burgemeesters de mogelijkheid preventief te fouilleren. Daar moet de gemeenteraad de burgemeester wel de bevoegdheid voor geven. Medio 2014 is er een extra artikel aan de Gemeentewet toegevoegd (artikel 174b Gemeentewet). Daarmee kan de burgemeester in Lees verder Spoedeisend preventief fouilleren – evaluatie

Quick scan landenstudie handschriften

handschriftIn opdracht van het WODC doe ik in 2016 onderzoek naar het belang van handschriftonderzoek bij terrorismebestrijding. Er zijn recent signalen ontvangen dat handschriftonderzoek bij terreurbestrijding op geïntensiveerde wijze is ingezet. Dit onderzoek betreft een quick scan naar de noodzaak van handschriftonderzoek in relatie tot terrorismebestrijding in acht landen. De vraag is Lees verder Quick scan landenstudie handschriften

Artikel: “Ik sta nu steviger in mijn schoenen”

"Ik sta steviger in mijn schoenen"
Klik op het artikel om te lezen

In vantwaalftotachttien, het vakblad voor Voortgezet Onderwijs, schreef ik in februari 2016 een artikel over een training van personeel. Het artikel beschrijft de evaluatie van een training om agressie en geweld tegen medewerkers te verminderen.

De training was een groot succes. Niet alleen vonden de deelnemers het leerzaam en nuttig; ze werden na het traject ook minder vaak agressief bejegend.

Artikel: “Ik sta nu steviger in mijn schoenen” (PDF).

Bodycams: wat leveren ze op voor de politie?

Schermafbeelding 2016-02-04 om 12.41.48In opdracht van Politie & Wetenschap voer ik in 2016 een onderzoek uit naar de feitelijke en de mogelijke meerwaarde van bodycams voor het politiewerk. De bodycam is razend populair bij politiekorpsen in binnen- en buitenland. Het is echter opmerkelijk dat er maar weinig goed onderzoek naar is gedaan.

Vijf empirische studies

Onderzoeker Michael White concludeerde in 2014 op basis van een literatuurstudie naar alle beschikbare informatie over bodycams bij de politie:

“The overwhelming theme of this review is the lack of available research on the technology.”

– Michael D. White (2014), Police Officer Body-Worn Cameras; Assessing the Evidence, Washington DC: Office of Community Oriented Police Services.

Hij vond wereldwijd vijf empirische studies naar bodycams. Omdat hij zich beperkte tot Engelstalige studies was hij niet op de hoogte van Lees verder Bodycams: wat leveren ze op voor de politie?