Juridisch advies cameratoezicht Haven Rotterdam

In de eerste helft van 2018 heb ik meegewerkt aan het opstellen van het convenant ‘Cameratoezicht Haven Rotterdam’. Dat convenant is ondertekend op 13 juni 2018 door de Douane, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam. Het convenant gaat over cameratoezicht ter bestrijding van drugscriminaliteit, illegale immigratie, mensenhandel en milieucriminaliteit.

“Juridisch advies cameratoezicht Haven Rotterdam” verder lezen

Searching downstream: on the prosecutorial utility of body cameras

[ NL vertaling onderaan het bericht ]

One of the most logical ways in which body cameras are able to help law enforcement agencies, is by documenting incidents and subsequently using the recordings to arrest, prosecute and convict suspects. Yet, despite an ever increasing number of evaluations being published, there is hardly any evidence (apart from the anecdotal) of the prosecutorial utility of Body Worn Video. I have been asked to give a presentation about this topic at the 2018 Accelerate conference in Phoenix. “Searching downstream: on the prosecutorial utility of body cameras” verder lezen

Cursus privacywetgeving voor boa’s

Ik geef in 2018 – samen met Suzanne Franken – de cursus ‘Privacywetgeving voor boa’s vanaf mei 2018′. In die cursus gaat het over de twee petten van boa’s: toezicht en opsporing. Vanaf mei 2018 moeten boa’s de gegevens gescheiden gaan verwerken. Toezicht valt onder de AVG en opsporing onder de Wpg. In de cursus leggen we uit hoe het zit en welke consequenties dit heeft.

“Cursus privacywetgeving voor boa’s” verder lezen

Evaluatie cameratoezicht Utrecht

De gemeente Utrecht zet 78 camera’s in voor handhaving van de openbare orde op straat. Ik voer samen met DSP-groep de evaluatie uit. We kijken naar de daadwerkelijke opbrengsten van de camera’s, de kosten-baten verhouding en de gevolgen voor de privacy van betrokkenen. We onderzoeken of het huidige aantal camera’s voldoende is en of de verhouding tussen vaste en flexibele camera’s klopt. Resultaat is een advies waar de gemeente weer vier jaar mee vooruit kan.

“Evaluatie cameratoezicht Utrecht” verder lezen